Glomex 50023/98EC - Verstärker für V9125/12

Zubehör

Glomex V9125 AGCU/DAB20 - DVB-T2 TV/Radio/DAB-Antenne
Glomex V9125 AGCU/DAB20 - DVB-T2 TV/Radio/DAB-Antenne mit LTE-Filter 12/24V
219,00 EUR
Glomex 50023/98EC - Verstärker für V9125/12
Ersatz-Verstärker für die Glomex DVB-T Antenne V9125/12.
59,50 EUR